ครูกิ๊ก.ไทย

            เว็บไซด์ของคุณครูบ้านนอกคนนึง ที่โชคดีได้รับโดเมนฟรีจากการเข้าอบรม โครงการ “.in.th เพื่อการศึกษา” และด้วยเนื้อหาวิชา สื่อการสอนที่ใช้สอนอยู่กระจัดกระจาย www.krugig.in.th จึงกลายเป็นแหล่งขุมทรัพย์ของเด็กๆ ที่สามารถเข้ามาเรียนรู้ ทั้งในเวลาเรียนปกติ หรือเรียนที่บ้านผ่านกิจกรรม Coding ที่ครูคัดสรรไว้ให้ ครูสามารถจัดระบบระเบียบกิจกรรมการสอนได้ เด็กๆ สามารถตรวจสอบผลงาน คะแนนได้ง่าย และยังมีสื่อการสอนต่างๆ ที่ครูกิ๊กได้สร้างสะสมไว้ ถูกนำมาจัดเก็บให้เป็นสารสนเทศ เพื่อให้คุณครูที่สอนวิชาเทคโนโลยี และวิทยาการคำนวณ ได้เข้ามาศึกษา และดาวน์โหลดไปใช้งาน ขอบคุณโอกาสดีๆที่มีให้ ครูกิ๊ก วชิราวรรณ  เทียมทัน  ครู โรงเรียนเมืองเลย สพป.เลย เขต 1

Computerscience
YouTube

ห้องเรียนออนไลน์ ผ่าน YOUTUBE ช่อง https://www.youtube.com/c/Krugig

Krugig Coding Kids Start  จุดเริ่มต้นการเรียนรู้สู่การออกแบบสื่อและกิจกรรมที่พัฒนาทักษะการคิดด้วยเทคนิค CTML การฝึกทักษะการคิดของนักเรียน ด้วยบทเรียนที่ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน ในรูปแบบ Unplugged และ Programing เพื่อให้นักเรียนสามารถนำทักษะความรู้ ไปใช้ได้ในชีวิตจริง

   

สื่อ c4t
Cct coding
Scratch
Project14
เทคโนโลยีน่ารู้
การค้นหาข้อมูล
การประมวลผลข้อมูล
การนำเสนอข้อมูล
การใช้ เทคโนโลยี อย่างปลอดภัย
ทักษะพลเมือง ดิจิทัล
Gig Score